کادر اجرایی و معلمان

3

تخصص

دانش ، مهارت تدریس ، مهارت ارتباط گیری با دانش آموز ، تحصیلات و... در کنار نیروی جوانی و شادابی از شرایط آیات است.

2

اخلاق

معیار دوم ، اخلاق حسنه ، برخورداری از مکارم و فضائل و پرهیز از رذائل و برخورد کریمانه و محبت آمیز با کودکان می باشد.

1

ایمان

معیار اول گزینش معلمان آیات ، ایمان به خداوند ، دین مبین اسلام ، مکتب حقۀ تشیع و انقلابی بودن است.

مدیریت دبستان آیات

دکتر رسول محمد زاده

مدیر و موسس دبستان قرآنی آیات

مدیر و موسس موسسه قرآنی حافظون

مدیر و موسس انتشارات آیات مبینات

پرسش از مدیریت

معاونت ها

آقای باباییان

معاونت اجرایی و انضباطی

پرسش از خود معلم ها!

خانم مختاری

معاونت تربیتی

پرسش از خود معلم ها !

خانم شالباف

معاونت تربیتی

پرسش از خود معلم ها !

آقای خمسه ای

معاونت و مدیر داخلی

پرسش از خود معلم ها !

خانم کریمی

معاونت آموزشی

پرسش از خود معلم ها !

خانم ترک

معاونت آموزشی

پرسش از خود معلم ها !

معلمان دبستان آیات

دوره اول

معصومه کاظمیان

پایه اول

متولد :۱۳۴۸
تحصیلات : دیپلم تجربی
سابقه : ۱۸ سال

سیما ترابی

پایه اول

متولد : ۱۳۶۹
تحصیلات : کارشناسی
سابقه : ۶ سال

نعیمه کشفی

پیش دبستان

متولد :۱۳۵۹
تحصیلات : کارشناس ارشد تاریخ تشیع
سابقه : ۷ سال

محدثه رزم خواه

پیش دبستان

متولد : ۱۳۷۰
تحصیلات : کارشناسی ارشد روابط عمومی و مدیریت رسانه
سابقه : ۵ سال

پایه دوم

متولد :
تحصیلات :
سابقه :

نیلوفر زنجانی پور

پایه سوم

متولد :۱۳۷۱
تحصیلات : کارشناس ریاضی
سابقه : ۲ سال

نرگس رضازاده

پایه سوم

متولد : ۱۳۶۲
تحصیلات : کارشناسی قرآن و حدیث
سابقه : ۳ سال

مریم سلمانیان

پایه دوم

متولد : ۱۳۵۹
تحصیلات : کارشناس فیزیک
سابقه : ۳ سال

معلمان دوره دوم

الهام شمسیان

متولد : ۱۳۶۵
تحصیلات : مهندسی صنایع غذایی
سابقه : ۷ سال

پرسش از خود معلم ها !

محمد جواد شکوئی

متولد : ۱۳۷۳
تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق
سابقه : ۴ سال

پرسش از خود معلم ها !

معلمان فوق برنامه

مریم کریمی یزدی

کتابخوانی

متولد :۱۳۶۲
تحصیلات : کارشناسی ریاضی - ارشد قرآن و حدیث -دانشجوی دکترا نهج البلاغه
سابقه : ۱۲ سال

مهدی مهدوی

معلم ورزش

متولد :۱۳۷۱
تحصیلات : کارشناسی ارشد میکروبیولویک
سابقه : ۲ سال

زهرا محمد نژاد

هنر

تحصیلات : کارشناسی ارشد تصویر سازی
سابقه : ۳ سال

سمیه صادقی

خوشنویسی

متولد : ۱۳۶۲
تحصیلات : کارشناسی ارشد صنایع و دانشجوی دکترا
سابقه : ۴ سال

مجید فخار

هنر

متولد : ۱۳۵۷
تحصیلات : کارشناسی گرافیک
سابقه : ۴ سال

تدریس توسط معلمان هر کلاس

زنگ بازی فکری

تحصیلات : کارشناسی ارشد تصویر سازی
سابقه : ۳ سال

صادق بیاتی

زنگ رشد (کلاس نیک زی)

متولد :
تحصیلات:
سابقه :

سپیده شالباف

زنگ پویش (مشاوره)

متولد : ۱۳۵۴
تحصیلات : کارشناسی ارشد مشاوره
سابقه : ۱۰ سال

گروه قرآن و معارف اسلامی

میردامادی

راهنمایان

متولد :۱۳۶۲
تحصیلات : کارشناسی ریاضی - ارشد قرآن و حدیث -دانشجوی دکترا نهج البلاغه
سابقه : ۱۲ سال

نعیمه کشفی

تلاوت

متولد : ۱۳۵۹
تحصیلات : کارشناسی ارشد تاریخ تشیع
سابقه : ۷ سال

محدثه رزم خواه

آیات نامه

متولد : ۱۳۷۰
تحصیلات : کارشناسی ارشد روابط عمومی و مدیریت رسانه
سابقه : ۵ سال

محمدعلی آبادی

زبان قرآن

متولد : ۱۳۵۴
تحصیلات : کارشناس علوم حدیث
سابقه : ۱۰ سال

گروه زبان انگلیسی

زینب صادقی

متولد : ۱۳۶۹
تحصیلات : کارشناسی زبان - تافل
سابقه : سال

پرسش از خود معلم ها !

آمنه باباییان

متولد : ۱۳۶۷
تحصیلات : کارشناسی مدیریت - دارای مدرک IELTS
سابقه : ۷ سال

پرسش از خود معلم ها !

کل نیروها

معلمان پایه

کادر اجرایی و معاونت ها

معلمان فوق برنامه

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2