پایگاه تابستانی 98 دبستان قرآنی آیات

[vc_empty_space height=”52px”]
[vc_empty_space]
[vc_empty_space height=”52px”]
[vc_empty_space]
[vc_empty_space height=”52px”]
[vc_empty_space]

گزارشی از پایگاه تابستانی دبستان آیات

[vc_empty_space]

در تابستان 98 چه گذشت ؟

[vc_empty_space height=”50px”]

برنامه های عمومی پایگاه تابستانی

برنامه های سال 98 چه بود

ادامۀ مطلب

اهداف پایگاه تابستانی

در پایگاه تابستانی دنبال چه هستیم ؟

ادامۀ مطلب
[vc_empty_space height=”45px”]

کلاسهای مهارتی

[vc_empty_space]

مهارت های زندگی

راه کارهای ارتباط با دیگران

آدابنامه

آموزش کاربردی آیات و فهم موضوعی

معرق

برش اشکال مختلف با اره مویی

هنر و حجم سازی

آموزش حجم با سیم مفتول و...

[vc_empty_space height=”20px”]

کتابخانه

آمادگی جسمانی

استخر

بازی فکری

[vc_empty_space height=”45px”]