نظرسنجی دوره دو دبستان آیات 99-98

نظرسنجی دوره دو دبستان آیات 99-98

نظرسنجی دوره دو دبستان آیات ۹۹-۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوره دو

نوبت شما!

ضمن عرض سلام خدمت شما اولیاء گرامی به منظور ارزیابی عملکرد مجموعه در سال تحصیلی پرحادثه گذشته نیاز به مساعدت و مشارکت مهم شما در نظر سنجی ذیل داریم. لطفا فرزند گلمان را در کنار خود بنشانید و با دقت به هر سوال نمره دهید.پیشاپیش سپاس گذاریم.

 • آموزشی
 • کلاس اجتماعی
 • 1. محتوا و روش آموزشی معلم
 • 2. نوع ارتباط گیری توسط معلم
 • 3. کیفیت اخلاق دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم
 • 4. کیفیت پاسخگویی در مراجعات توسط معلم
 • 5. در مجموع به معلم این درس چه نمره ای می دهید؟
 • کلاس علوم
 • 6. محتوا و روش آموزشی معلم
 • 7. نوع ارتباط گیری توسط معلم
 • 8. کیفیت اخلاق دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم
 • 9. کیفیت پاسخگویی در مراجعات توسط معلم
 • 10. در مجموع به معلم این درس چه نمره ای می دهید؟
 • کلاس فارسی
 • 11. محتوا و روش آموزشی معلم
 • 12. نوع ارتباط گیری توسط معلم
 • 13. کیفیت اخلاق دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم
 • 14. کیفیت پاسخگویی در مراجعات توسط معلم
 • 15. در مجموع به معلم این درس چه نمره ای می دهید؟
 • کلاس ریاضی
 • 16. محتوا و روش آموزشی معلم
 • 17. نوع ارتباط گیری توسط معلم
 • 18. کیفیت اخلاق دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم
 • 19. کیفیت پاسخگویی در مراجعات توسط معلم
 • 20. در مجموع به معلم این درس چه نمره ای می دهید؟
 • معارفی
 • 21. شیوه و روش آموزشی معلم کلاس زبان قرآن (فضای مجازی: صراط)
 • 22. اخلاق و نوع ارتباط گیری توسط معلم کلاسزبان قرآن
 • 23. دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم کلاس زبان قرآن (فضای مجازی: پیگیری صراط)
 • 24. کیفیت پاسخگویی معلم کلاس زبان قرآن(فضای مجازی: پیگیری صراط)
 • 25. در مجموع به معلم کلاس زبان قرآن (فضای مجازی: صراط) چه نمره ای می دهید؟
 • 26. شیوه و روش آموزشی معلم کلاس راهنمایان
 • 27. اخلاق و نوع ارتباط گیری توسط معلم کلاس راهنمایان
 • 28. دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم کلاس راهنمایان
 • 29. کیفیت پاسخگویی معلم کلاس راهنمایان
 • 30. در مجموع به معلم کلاس راهنمایان چه نمره ای می دهید؟
 • 31. شیوه و روش آموزشی معلم کلاس زنگ نماز( فضای مجازی: اسکای روم)
 • 32. اخلاق و نوع ارتباط گیری توسط معلم کلاس زنگ نماز ( فضای مجازی: اسکای روم)
 • 33. دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم کلاس زنگ نماز ( فضای مجازی: اسکای روم)
 • 34. کیفیت پاسخگویی معلم کلاس زنگ نماز ( فضای مجازی:ایتا و اسکای روم)
 • 35. در مجموع به معلم کلاس زنگ نماز چه نمره ای می دهید؟ ( فضای مجازی: اسکای روم)
 • فوق برنامه
 • 36. شیوه و روش آموزشی معلم کلاس هنر(فضای: مجازی کلیپ)
 • 37. اخلاق و نوع ارتباط گیری توسط معلم کلاس هنر
 • 38. دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم کلاس هنر .
 • 39. کیفیت پاسخگویی معلم کلاس هنر
 • 40. در مجموع به معلم کلاس هنر چه نمره ای می دهید؟ (فضای: مجازی کلیپ)
 • 41. شیوه و روش آموزشی معلم کلاس ورزش(فضای مجازی: کلیپ)
 • 42. اخلاق و نوع ارتباط گیری توسط معلم کلاس ورزش
 • 43. دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم کلاس ورزش
 • 44. کیفیت پاسخگویی معلم کلاس ورزش
 • 45. کیفیت خدمات ورزش و سالن؟
 • 46. میزان اثر پذیری تربیت بدنی دانش آموز؟ (فضای مجازی: کلیپ)
 • 47. در مجموع به معلم کلاس ورزش چه نمره ای می دهید؟ (فضای مجازی: کلیپ)
 • 48. شیوه و روش آموزشی معلم کلاس زبان
 • 49. اخلاق و نوع ارتباط گیری توسط معلم کلاس زبان
 • 50. دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم کلاس زبان
 • 51. کیفیت پاسخگویی معلم کلاس زبان
 • 52. در مجموع به معلم کلاس زبان چه نمره ای می دهید؟
 • 53. شیوه و روش آموزشی معلم کلاس خوش نویسی (فضای مجازی: کلیپ)
 • 54. اخلاق و نوع ارتباط گیری توسط معلم کلاس خوش نویسی
 • 55. دلسوزی و اهمیت به یادگیری توسط معلم کلاس خوش نویسی
 • 56. کیفیت پاسخگویی معلم کلاس خوش نویسی
 • 57. در مجموع به معلم کلاس خوش نویسی چه نمره ای می دهید؟
 • 58. کلیپ مهارت های زندگی
 • پرورشی
 • 59. کیفیت صبحگاه ها (محتوا، انرژی، شادابی، آموزش صحیح ،کلیپ ها نظم و....)
 • 60. کیفیت جشنواره ملی ادبی یلدا ( طراحی جشنواره، پویش ارسال در کانال، اجرای بچه ها، محتوا، انرژی،شادابی، دکور و تزئینات سالن و...)
 • 61. کیفیت جشنواره دهه فجر انقلاب اسلامی ( تئاتر ها، اجراها، سرود ها، کلیپ ها، دکور و تزئینات سالن، محتوا،انرژی شادابی و...)
 • 62. کیفیت جشن روز مادر ( طراحی برنامه، اجرا ها، مراسم دست بوسی، هدیه روز مادر، محل سالن مسجد فومنی،سرود همگانی و...)
 • 63. ویژه برنامه های شهادت حاج قاسم سلیمانی( کلیپ ها، صحبت ها و تبیین ها، تبلیغات)
 • 64. عزاداری ایام پایانی ماه صفر (مسجد حوری)
 • 65. عزادار ایام فاطمه دوم (مسجد حوری)
 • 66. برنامه هشتگ آیات جونم (مجازی)
 • 67. #پویش_درد_دل_با_امام_زمان💚
 • 68. رفتار و میزان دلسوزی معلم پرورشی نسبت به دانش آموزان
 • 69. آیا پرورشی توانسته است میان خود و فرزند گلمان ارتباط موثری برقرار نماید؟
 • 70. آیا دانش آموز شما فرزند گلمان را دوست دارد؟چقدر؟
 • 71. آیا مفاهیم ارائه شده توسط پرورشی را در آگاهی ها و رفتار های فرزند گلمان تاثیرگذار دیده اید؟
 • انضباطی
 • 72. رفتار معاونین انضباطی
 • 73. قوانیین انضباطی دبستان
 • 74. شیوه اجرایی انضباطی
 • 75. اخلاق و نوع ارتباط گیری و دلسوزی انضباطی
 • 76. کیفیت پاسخگویی انضباطی
 • 77. آیا فرزند گلمان مربی انضباطی را دوست دارد؟
 • 78. آیا پیگیری ها و تذکرات ارائه شده توسط انضباطی را در آگاهی ها و رفتار های فرزند گلمان تاثیرگذار دیده اید؟
 • خدمات فوق برنامه
 • 79. اردو ( سینما، پارک ارم، با در نظر گرفتن مصائب زیاد تعطیلات سال اخیر)
 • 80. تغذیه ( کیفیت تفذیه)
 • 81. کبفیت خدمات سرویس( با در نظر گرفتن مصائب زیاد تعطیلات سال اخیر و بخش نامه های اداره)
 • اداری
 • 82. در دسترس بودن و میزان پاسخگویی دفتر دبستان
 • 83. کیفیت رفتاری و اخلافی در پاسخگویی دفتر دبستان
 • 83. به نتیجه رسیدن اموری که محل پیگیری آن دفتر دبستان بوده است
 • 84. در دسترس بودن و میزان پاسخگویی مسئول مالی
 • 85. کیفیت رفتاری و اخلافی در پاسخگویی مسئول مالی
 • مجازی
 • 86. مجموع عملکرد و خدمات کانال ایتا (پوشش رسانه ای- اخبار و اطلاعیه ها)
 • 87. مجموع عملکرد و خدمات کانال آپارات(کیفیت کلیپ ها-استودیو و...)
 • 88. مجموع عملکرد وخدمات سایت( فرم ها، امتحانات، و...)
 • 89. مجموع عملکرد و خدمات اسکای روم ( کلاس های آنلاین و مهارت برگزاری)
 • 90. در مجموع به عملکرد دبستان در فضای مجازی چه نمره ای می دهید؟

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2
  0
  سبد خرید
  سبد خرید شما خالی استبرگشت به فروشگاه