صبحانه در دبستان آیات

صبحانه جزو برنامه صبحگاه

صبحانه

 صبحانه و برنامه صبحگاه 

 

پیش از صبحانه : صبحگاه خدمه صبحانه می چینند و بچه ها وارد می شوند و صبحانه می خورند.

 

سیکل صبحانه

 

از در کوچه وارد می شوند.

 

کیف را داخل کلاس می گذارند.

 

صبحانه را در زیر زمین جدید می خورند

 

و بعد کفش شان را برداشته و می روند.

 

صبحانه : صبحگاه دوره ۱ و ۲ جدا خواهد بود.

 

صبحانه پیش دبستان همراه با صبحگاه از ساعت ۸ تا ۸:۴۵ برگزار میگردد.

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2