سیستم تربیتی دبستان آیات

سیستم تربیتی ما بر اساس تربیت انسان

سیستم تربیتی ما

تربیت انسان

تربیت انسان سالم (جسمی، روحی و روانی)
تربیت انسان سالم و توانمند
تربیت انسان سالم و توانمند و اخلاق مدار
تربیت انسان سلیم النفس در همه شئون
تربیت انسان سلیم النفس موحد (خدا باور)
تربیت انسان سلیم النفس موحد مسلمان
تربیت انسان سلیم النفس موحد مسلمان شیعه
تربیت انسان سلیم النفس موحد مسلمان شیعه انقلابی

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2