تعریف ما از مدرسه

مدرسه چگونه جایی باید باشد؟

تعریف ما از مدرسه

مدرسه خانه دوم است

مدرسه باید محیط امن و آرامش بخشی مانند خانه داشته باشد .

خانه هم قانون دارد .

در خانه هر یک از اعضاء وظیفه ای دارند .

مدرسه جایی است برای زندگی کردن و یادگیری زندگی

مدرسه مقدمه زندگی نیست ، بلکه خود زندگی است .

زندگی کردن به معنای سود و لذت حداکثری نیست .

مدرسه جای یادگرفتن تعاملات اجتماعی است .

مدرسه یک موجود زنده است

مدرسه یاد می گیرد .

مدرسه رشد می کند .

مدرسه اشتباه می کند .

مدرسه آموزشگاه نیست

مدرسه صرفاً جای آموزش دروس رسمی نیست .

مدرسه جایی است برای تربیت انسان

تعریف ما از تربیت : رشد همه جانبه فردی و اجتماعی و الهی متربی

تعریف ما از انسان

مدرسه جایی است برای کشف و ظاهر شدن استعدادها

مدرسه جای پر کردن بشکه های اطلاعات نیست .

مدرسه جای تربیت ربات نیست .

دانش آموز دانه و مدرسه کشتزار است .

مدرسه جایی است برای الگوها

مدرسه جایی است برای دیدن انسان

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2