TITLE

DESCRIPTION

تعریف ما از دانش آموز

دانش آموز ، متربی است . نه دانش آموز

مدرسه جای تربیت است و آموزش !

دانش آموز یک انسان است !

ذی شعور است

دارای اختیار و قدرت انتخاب است .

آبرو دارد

عزت و کرامت انسانی دارد .

دانش آموز کودک است .

زبان کودکی

فرصتی بی نظیر در زندگی

دانش آموز فرزند یک خانواده است .

وراثت

تربیت خانوادگی

ذات و شاکله دارد.

دانش آموز دانه است نه ژله .

دانش آموز ذات و شاکله دارد . او لوح سفید نیست .

دانش آموز بنده خداست .

دانش آموز عبد معلم و والدین نیست .

دانش آموز نیز نیاز به سیر تکامل معنوی دارد

 

 

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2