تاریخچه دبستان قرآنی آیات

ماجرای تأسیس دبستان قرآنی آیات چه بود؟

تاریخچه

به زودی مصاحبه با دکتر رسول محمدزاده درباره تأسیس دبستان قرآنی آیات در این قسمت بارگذاری خواهد شد.

دبستان قرآنی آیات در سال ۱۳۹۵ به عنوان فاز سوم فعالیت تأسیسی دکتر رسول محمدزاده تأسیس یافت . لازم به ذکر است اولین مجموعه تأسیس یافته توسط ایشان ، موسسه قرآنی حافظون (تاسیس ۹۰) و دومین مجموعه انتشارات آیات مبینات (تاسیس ۹۳) می باشد .

خاستگاه

 

سال اول

این دبستان در همان سال اول تأسیس با برگزاری سه جلسه معرفی شیوه دبستان و اهداف و برنامه ها توسط مؤسس ، توانست با رعایت حداقل استاندارد خود ، حدود ۹۰ دانش آموز جذب نماید .

سال دوم

و در سال دوم نیز با حفظ همین روند این تعداد را به حدود ۱۵۶ دانش آموز رساند.

سال سوم

در سال سوم هم بدلیل تغییراتی که در فضای آموزشی خود داشت ، این ظرفیت را در حدود ۱۳۳ نگه داشت.

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2