آزمون جامع چهارم

خوش آمدید به آزمون آزمون جامع پایه چهارم

نام و نام خانوادگی

1- کدام گزینه معنی کلمه صحیح نمی باشد.

2- کدام گزینه با کلمه ی "معرفت" هم خانواده نیست.

3- املای کدام یک از کلمات زیر اشتباه است؟

4- با توجه به معنی کلمه املای کدام کلمه نادرست است؟

5- کدام یک از جمله های زیر خبری است؟

6- مفهوم بیت زیر کدام است؟ " سوختم بیچاره را زین گفت خام!"

7- در کدام گزینه تعریف " کلمه ی مرکب" صحیح آمده است؟

8- مفهوم ضرب المثل " دسته گل به آب دادن" چیست؟

9- "نوشته ای که هنگام خرید خانه بین خریدار و فروشنده نوشته می شود" چه نام دارد؟

10- ازمغان بازرگان برای طوطی چه بود؟

11- معنای کدام کلمه غلط است؟

12- هم معنی کلمه ی "خطّه" کدام است؟

13- داستان "قدم یازدهم" از کیست؟

14- کدام گروه از واژه های زیر اشتباه است؟

15- کدام واژه جمع است؟

1- پیامبر گرامی اسلام فرمودند: " اگر می خواهید خداوند و پیامبر، شما را دوست داشته باشند، امانت دار و راستگو باشید و با ....................... خود به نیکی رفتار کنید."

2- کدام یک از امکانات عمومی یک محله نمی تواند باشد؟

3- کدام دسته از کلمات زیر به جهاتی به هم مربوطند؟

4- برای تهیه نقشه از ......................... استفاده می کنند؟

5- چرا عشایر از جایی به جای دیگر کوچ می کنند؟

6- شغلی اصلی روستاییان ...............  و عشایر .............................. می باشد.

7-  بگویید چاه آب در کدام جهت جغرافیایی قرار دارد؟

8- چرا انسان ها به تدریج کنار زمین های کشاورزی شان ساکن شدند؟

9- کدام یک از ویژگی های یک تمدن نیست؟

10- کدام تمدن در نقشه ی ایران کنونی قرار دارد؟

11- باستان شناس کیست؟

12- مادها در دامنه ی کوه الوند شهری ساخته و نام آن را .......................... گذاشتند.

13- داریوش دستور داد راه های زیادی بسازند. مهمترین و طولانی ترین این راه ها راه ..................... بود.

14- پارت ها گروهی دیگر از ...................... بودند که حکومت ..................... را بوجود آوردند.

15- جلگه چیست؟

1- عدد ششم در این الگو کدام عدد زیر است؟

                                                               ............. - .......... - ........... - 7 - 4 - 1

2- شکل پنجم در این الگوها کدام است؟

3- باتوجه به ماشین ورودی خروجی چه عددی از ماشین خارج می شود؟

4- در عدد 2014536 عددهای صدگان - صدگان هزار - یکان میلیون به ترتیب کدامند.

5- از بزرگترین عدد چهاررقمی کوچکترین عدد سه رقمی را کم کردیم جواب کدام است؟

6- کدام گزینه حاصل ضرب 6 × 485 می باشد؟

7- در یک کلاس 21 نفری ثلث آنها غایب هستند یعنی چند نفر غایب است.

8- پدر علی 60 سال دارد علی از ربع سن پدرش 3 سال بیشتر سن دارد علی چند سال دارد؟

9- در جای خالی کدام عدد را نمی توانیم قرار دهیم؟
............ + 1900000 < 2000000

10- هرگاه دو خط با هم زاویه ی راست بسازند می گوییم آن دوخط ...........................

 

11- در شکل روبرو زاویه ی نوشته نشده چند درجه است؟

12- جواب تقسیم روبرو کدام است؟                                         

13- کدامیک از عددهای زیر بر هر سه عدد 2 - 3 - 5 بخشپذیر است.
14- 25 دقیقه قبل و 35 دقیقه بعد از ساعت 2:15 بترتیب کدام است.
15-- قیمت 15 بسته بیسکویت 3750 تومان است. قیمت 20 بسته از همان بیسکویت چند ماه است؟
1-کدام گزینه یک محلول است؟

 

2-کدام گزینه از اشکال (صورت های) انرژی نیست؟

 

3-کدام گزینه نارسانای الکتریکی ست؟

 

4-برای اندازه گیری دما از درجه ی ......................... استفاده نمی کنند.
5-سنگ هایی که در اطراف رودخانه ها و ساحل برخی دریاها مشاهده می شوند، چه نوع سنگی هستند؟

6- کدام جمله صحیح است؟

7- زمین در هر یک ........................ یک بار دور خورشید می چرخد.
8- کدام یک از جملات زیر صحیح می باشد.
9- در کدام یک از شکل­های زیر همه­ ی آهنرباها یکدیگر را جذب می­­کنند؟
10-از نظر فاصله از خورشید، زمین بین کدام سیارات قرار دارد؟

 

11- هنگامی که در اثر پرواز هواپیما ،  شیشه های منازل می لرزند ، کدام تبدیل انرژی صورت گرفته است؟

12- از کدام وسیله ی زیر می توانیم به عنوان کلید در مدار استفاده نماییم؟

13- یک بطری آب یخ را با کدام یک از موارد زیر پوشش دهیم تا آب موجود در آن پس از گذشت زمان همچنان خنک بماند؟
14-سنگ آهک در اثر گرما وفشار زیاد به چه نوع سنگی تبدیل می شود؟
15- دور ترین سیاره به خورشید کدام است؟
1- با انتخاب گزینه صحیح، آیه « وَ قالَارْكَبُوا فِيها ...........................وَ مُرْساها» کامل کنید؟
2- با انتخاب گزینه صحیح آیه « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ .................. » کامل کنید؟
3- با انتخاب گزینه صحیح آیه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ............................. كَثِيرًا» کامل کنید؟
4- باتوجه به آیه سوال قبلی شخصی خدمت امام صادق علیه‌السلام رسید و سوال کرد: «پسر پیامبر! اگر بخواهیم بر اساس این آیه، خدا را بسیار یاد کرده و ذکر کثیر بگوییم، چه کار کنیم؟»
5-در کدام گزینه دقیقا به موضوع آیه «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ» اشاره شده است؟
6- ترجمه صحیح آیه «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ»کدام گزینه است؟
7- آیه «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ» می‌فرماید که مانند چه کسانی نباشیم؟
8- کدام ویژگی را انسان دارد اما حیوان ندارد؟ (یا بصورت خیلی مختصر و برای زندگی حیوانی خودش دارد)
9- موضوع انشاء چه بود که باعث شد یاسین به قرآن مراجعه کرده و پس از آن وارد آن سفر عجیب با کشتی شود؟
10- اشرف مخلوقات کیست؟


نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
چالش شماره 7 صراطامیر عباس میثمی10001
چالش شماره 7 صراطمحمّد طاها زراعتکار10001
چالش شماره 7 صراطرضا خان محمدی10001
چالش شماره 7 صراطمحمد جواد جهان بخش10001
چالش شماره 7 صراطمحمدرضا سازگار10001
چالش شماره 7 صراطmohamadparsa shumali10001
چالش شماره 7 صراطامیررضا نورزاده9502
چالش شماره 7 صراطمحمدجواد روحی9502
چالش شماره 7 صراطمحمدرضا مسعودی9502
چالش شماره 7 صراطامیرطاها ناظری9502
چالش شماره 7 صراطAli Sahani9502
چالش شماره 7 صراطبنیامین امینی9502
چالش شماره 7 صراطمحمدحسین فاتحب9502
چالش شماره 7 صراطبنیامین حسینی9003
چالش شماره 7 صراطیاسین سبزی کاریان9003
چالش شماره 7 صراطامیرحسین اسگندری9003
چالش شماره 7 صراطامیر علی آبیاری9003
چالش شماره 7 صراطعلیرضا دژکام9003
چالش شماره 7 صراطمحمدعلی نوراللهی9003
چالش شماره 7 صراطدانیال حیدری9003
چالش شماره 7 صراطسیدسبحان طبائی9003
چالش شماره 7 صراطحسین رامین کیا9003
چالش شماره 7 صراطمحمد حسن عباسی8504
چالش شماره 7 صراطمحمد صادق میر ابراهیمم8504
چالش شماره 7 صراطمحمد مهدی محرر خوانساری8504
چالش شماره 7 صراطعرفان جدائی اصل8504
چالش شماره 7 صراطمحمد حسین شرکت معصوم8504
چالش شماره 7 صراطmohammad Taha karami8005
چالش شماره 7 صراطیاسین نامنی8005
چالش شماره 7 صراطسیدعلی کاظم پور8005
چالش شماره 7 صراطحیدر اکبری8005
چالش شماره 7 صراطMahdiyar Ashrafi8005
چالش شماره 7 صراطمحمدطه یوسفی7506
چالش شماره 7 صراطمیعاد خوش نیت7506
چالش شماره 7 صراطمحمد حسن اشکانی7506
چالش شماره 7 صراطمحمد طاها فلاح7007
چالش شماره 7 صراطامیرعلی نعمتی7007
چالش شماره 7 صراطعلى رمضانپور6508
چالش شماره 7 صراطمحمدحسین ياراحمدي6508
چالش شماره 7 صراطمحمد سهیل تنها6508
چالش شماره 7 صراطمحمد رمضانی6508
چالش شماره 7 صراطمحمد شیرازی6508
چالش شماره 7 صراطسید علی حسینی لواسانی6009
چالش شماره 7 صراطمحمد مهدی نیکزاد6009
چالش شماره 7 صراطامیر عباس تهرانی6009
چالش شماره 7 صراطمحمدمهدی باقری55010
چالش شماره 7 صراطمحمد متین ابراهیمی55010
چالش شماره 7 صراطمحمد حسین نقابی50011
چالش شماره 7 صراطمحمدامین حمامی زاده45012
چالش شماره 7 صراطمحمدهادی عبدی40013
چالش شماره 7 صراط 0014

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی استبرگشت به فروشگاه